[Użytkownicy komputerów PC] Przestań zmagać się z błędami systemu Windows. Reimage może pomóc. Pobierz tutaj.

Wygląda na to, że niektórzy użytkownicy napotkali nazwany komunikat o błędzie z poleceniem Menedżera systemu Windows. Ta przeszkoda może wystąpić z wielu powodów. Przyjrzyjmy się im teraz.Naciśnij określone klawisze Win + r na własnej klawiaturze, aby otworzyć Uruchom i wpisz Pobierz. msc, a następnie naciśnij klawisz Enter, zwany również OK.

Co to jest dosłownie polecenie zarządzania komputerem?

można to zrobić, klikając Otwórz, przesuwając prawym przyciskiem myszy w menu Start w tym miejscu pracy. Możemy również otworzyć tę poradę z poziomu narzędzia wiersza poleceń. Uruchom polecenie z i P otwórz z . C Komputer sterujący est.msc.

Konsola Computer Executive to przystawka, w której możemy teraz zobaczyć wszystkie ważne fakty dotyczące systemu. Tworzy kilka innych wbudowanych konsol kontrolnych (takich jak twarz kontrolna, konsola serwisowa, konsola do gier itp.), Podobnie jak inne usługi przeglądarki zdarzeń, takie jak.

Uważa się, że powyższy obraz został zrobiony na rzeczywistym komputerze z systemem Windows XP, więc węzeł Użytkownicy i grupy po prostu nie powinien się pojawiać.

To mobilne urządzenie komputerowe można po prostu otworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy podczas „mój” komputer w menu startowym. każdy z nas może również uruchomić go z nowej linii poleceń. Uruchom polecenie dla zarządzania otwartym komputerem: compmgmt.msc

To polecenie compmgmt.msc jest najskuteczniejsze najlepiej we wszystkich wersjach systemu Windows XP (Windows Vista i Windows 7).

Dzięki funkcji poleceń często zarządzanych systemów AWS możesz: Jest to dobra konfiguracja węzła. Węzeł jest z pewnością zarządzany z dowolnej Elastic amazon Compute Cloud. (Amazon EC2), urządzenie brzegowe, w przeciwnym razie serwer lokalny plus maszyna wirtualna myjąca (VM) w Twojej rodzinie hybrydowej Dlaczego środowisko zostało początkowo skonfigurowane dla Systems Manager. Uruchom polecenie pozwala udostępniać zaprogramowane systemy Zadania administracyjne i są one skutecznymi specjalnymi zmianami konfiguracyjnymi na dużą skalę. możesz użyć Konsola Uruchom AWS Management, AWS Command Line Interface (AWS CLI), AWS Tools dla Windows PowerShell i mógłbym powiedzieć SDK przy użyciu bieżącego polecenia aws. Uruchom polecenie po prostu nie jest uważany za oferowany tylko za dodatkową opłatą. Zacznij od Uruchom, pozostaw Windows pod Systemami zazwyczaj w konsoli menedżera . We wszystkich panelach nawigacji wybierz polecenie Uruchom.

Administratorzy stosują polecenie Uruchom dla jako swego rodzaju alternatywę dla instalacji aplikacji ładowania początkowego tworzenia lub wdrażania. Potokowe zbieranie plików drewna, gdy jedna instancja jest tworzona z grupy scalania autoskalowania, instancje aby uzyskać domenę Windows i wiele więcej.

Jak otworzyć Menedżera systemu Windows?

Naciśnij bardzo nowy klawisz z logo Windows R +, aby otworzyć okno Uruchom. Wpisz comp.msc i naciśnij klawisz Enter, aby rozwinąć typ konsoli zarządzania komputerem. Naciśnij piękny klawisz z logo Windows +X, aby zwolnić menu użytkownika zaawansowanego.

Zawiera ważne pliki arkuszy kalkulacyjnych, które pomogą Ci rozpocząć pracę z poleceniem Uruchom.

Ten składnik Menedżera systemów wymaga wsparcia zarówno jako rodzaj wydarzenia, jak i jako wspaniałe miejsce docelowe podczas wprowadzania strategii Amazon EventBridge. dla świadomości, Href=” Monitoruj zdarzenia administratora systemu za pomocą EventBridge Amazon i Fixed: How To Fix Windows System Manager Command
Corrigé : Comment Réparer La Commande Du Gestionnaire De Système Windows
수정됨: Windows 시스템 관리자 명령을 수정하는 방법
Behoben: So Beheben Sie Den Windows System Manager-Befehl
Corregido: Cómo Arreglar El Comando Del Administrador Del Sistema De Windows
Risolto: Come Risolvere Il Comando Del Gestore Di Sistema Di Windows
Corrigido: Como Corrigir O Comando Do Windows System Manager
Исправлено: как исправить команду Windows System Manager
Opgelost: Hoe De Windows System Manager-opdracht Te Repareren
Fixat: Hur Man Fixar Windows System Manager Command